Ćwierć Wieku Firmy Sosnowski

Wykonanie montażu rzeźby-daru z miasta Seattle na falochronie przy Bulwarze Nadmorskim. Wykonanie opracowania dotyczącego remontu ogrodzenia Zespołu Parkowego Kolibki. Nadzór nad realizacją prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i remontami studni publicznych. Wykonanie prac naprawczych obiektu przepompowni ścieków sanitarnych przy szalecie na Bulwarze Nadmorskim wraz z przeglądem technicznym umożliwiającym przejęcie do eksploatacji przez ‘PEWiK’ Gdynia. Dostawa… Continue reading Ćwierć Wieku Firmy Sosnowski